Terapia Widzenia

Zadbaj o wzrok dziecka

Terapią widzenia zajmuje się ortoptystka i optometrystka mgr inż. Magdalena Szewczyk.

Tymczasowo nie prowadzimy terapii widzenia, ponieważ ortoptystka przebywa na długoterminowym zwolnieniu lekarskim.

Czym jest diagnostyka i terapia ortoptyczna?

To diagnostyką i leczenie niedowidzenia oraz zaburzeń widzenia obuocznego, zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Zapraszamy dzieci już od 5 r.ż.

 

Diagnostyka obejmuje:

 • badanie ostrości wzroku do dali i bliży,
 • badanie stopnia widzenia obuocznego
 • badanie rodzaju i kąta zeza
 • badanie korespondencji siatkówkowej
 • badanie konwergencji i dywergencji
 • badanie parametrów akomodacji

 

Terapia obejmuje:

 • leczenie niedowidzenia
 • leczenie zaburzeń obuocznego widzenia (ćwiczenia jednoczesnej percepcji, fuzji i jej zakresów, stereopsji)
 • poprawę koordynacji wzrokowo – ruchowej
 • poprawę ruchomości mięśni zewnątrzgałkowych
 • poprawę parametrów akomodacji
 • ćwiczenia konwergencji i dywergencji

Bardzo ważne jest, aby w przypadku stwierdzenia u dziecka zeza i/lub niedowidzenia jak najwcześniej rozpocząć terapię. Można wówczas zapobiec utrwaleniu się niedowidzenia oraz umożliwić rozwój widzenia obuocznego, które fizjologicznie kształtuje się do 6-7 roku życia. Aby terapia była skuteczna, niezbędne jest połączenie ćwiczeń wykonywanych w gabinecie z codziennymi ćwiczeniami wykonywanymi w domu. Każdy pacjent otrzymuje indywidualnie przygotowany zestaw ćwiczeń przeznaczony do wykonywania w domu.

Kiedy udać się z dzieckiem do ortoptysty?

Jeśli Twoje dziecko:

 • ma niesymetrycznie ustawione gałki oczne
 • mówi, że widzi niewyraźnie lub podwójnie
 • skarży się na bóle oczu lub głowy
 • mruży lub trze oczy
 • przymyka jedno oko
 • nie pozwala na zasłonięcie jednego oka
 • ma trudności ze złapaniem przedmiotu i rzucaniem do celu
 • ma trudności z przepisywaniem z tablicy
 • przechyla głowę w czasie czytania, pisania, rysowania
 • podczas czytania i pisania szybko się męczy, opuszcza lub dodaje litery,
 • pisze litery i cyfry z lustrzanym odbiciem
 • ma trudności z koncentracją przy długim czytaniu, pisaniu, rysowaniu

Jak przygotować się do badania ortoptycznego?

Badanie nie wymaga żadnego przygotowania ani skierowania. Jeżeli pacjent stosuje obturację (zasłanianie oka), to powinien zdjąć zasłonkę kilka godzin przed badaniem.

Na badanie zaleca się zabrać ze sobą:

 • okulary – jeżeli pacjent nosi lub do niedawna nosił
 • wyniki poprzednich badań wzroku – jeśli takie posiada.