Hamowanie progresji krótkowzroczności

Martwisz się, że krótkowzroczność u Twojego dziecka szybko postępuje? Każde następne okulary są mocniejsze od poprzednich?

W naszych salonach możemy zaproponować Ci najnowsze rozwiązania spowalniające postęp krótkowzroczności, tj. soczewki okularowe MiYOSMART, soczewki kontaktowe MiSight oraz soczewki ortokorekcyjne.

Dlaczego to takie ważne?

W spowolnieniu postępu krótkowzroczności nie chodzi tylko o estetykę okularów i o to, żeby soczewki okularowe nie były grube. Wysokie wady wiążą się ze zbyt długą gałka oczna i w związku z tym cienką siatkówka, a to z kolei zwiąksza ryzyko wielu schorzeń tj. jaskra czy odwarstwienie siatkówki.

Która z metod hamowania progresji krótkowzroczności jest najlepsza?

Nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Poniżej przygotowaliśmy porównanie tych metod.

Soczewki okularowe MiYOSMART

MiYOSMART to soczewka okularowa firmy Hoya wykorzystująca opatentowaną Technologię Wielosegmentowego Rozogniskowania D.I.M.S. Nie różnią się w użytkowaniu od standardowych soczewek jedoogniskowych.

Na czym polega technologia D.I.M.S.?

 Technologia D.I.M.S. polega na zastosowaniu w soczewce okularowej terapeutycznej strefy optycznej w kształcie pierścienia. Rozmieszczone naprzemiennie obszary normalnego widzenia i miejsca rozogniskowania, zapewniają wyraźne widzenie i kontrolę krótkowzroczności.

Rozogniskowanie krótkowzroczne zmniejsza przyrost długości osiowej gałki ocznej , a co za tym idzie, również wady wzroku. Dzieje się tak, ponieważ płaszczyzna ogniskowania obrazu pochodzącego ze strefy terapeutycznej znajduje się przed siatkówką, a nie, jak w przypadku tradycyjnych soczewek – za siatkówką.

Grafika 1. Schemat korekcji krótkowzroczności tradycyjnymi soczewkami okularowymi, gdzie promienie centralne ogniskują się na siatkówce, a promienie peryferyjne za siatkówką.

Grafika 2. Schemat działania soczewek MiYOSMART z opatentowaną Technologią Wielosegmentowego Rozogniskowania (D.I.M.S.)

Badania naukowe

Skuteczność soczewek wykorzystujących technologię D.I.M.S. w hamowaniu progresji krótkowzroczności została potwierdzona w 6-letnich badaniach klinicznych wśród dzieci w wieku 8-13 lat. U użytkowników soczewek MiYOSMART średnia progresja krótkowzroczności wyniosła poniżej 1.0 D w ciągu 6 lat. Uzyskano spowolnienie postępu krótkowzroczności o średnio 60%.

 Co więcej, u dzieci, które przestały nosić analizowane soczewki, nie wystąpił tzw. efekt odbicia względem początkowej progresji krótkowzroczności podczas dwuletniego badania z grupą kontrolną ani w porównaniu z populacją ogólną. Podczas badania klinicznego nie zgłoszono też żadnego niepożądanego zdarzenia, które prowadziłoby do przerwania terapii.

 W kwietniu 2018 r. soczewki MiYOSMART zdobyły Grand Prize, Grand Award Gold Medal na 46. edycji Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie, a w październiku 2020 r. otrzymały nagrodę SILMO d’Or w kategorii „Widzenie” podczas Targów Optycznych Silmo w Paryżu.

Soczewki kontaktowe MiSight

 

Soczewka kontaktowa MiSight firmy Cooper Vision jest pierwszą na świecie miękką soczewką kontaktową z udowodnioną skutecznością w spowolnieniu progresji krótkowzroczności u dzieci.

Została zaprojektowana dla dzieci z wadą wzroku w zakresie od -0,25D do -6,00D.
Wykorzystuje technologię ActivControl™ w celu hamowania progresji krótkowzroczności.

Na czym polega technologia ActivControl™?

Podobnie, jak w przypadku soczewek MiYOSMART, wykorzystuje rozogniskowanie krótkowzroczne. Zawiera:

  • Dwie strefy korygujące wadę wzroku
  • Dwie strefy terapeutyczne (+2,00D: rozogniskowania krótkowzrocznego)

Badania naukowe

Badania naukowe nad soczewkami MiSight® 1 day pokazały, że dzieci noszące te soczewki przez 3 lata miały średnio o 59% mniejszą progresję krótkowzroczności w porównaniu do grupy kontrolnej oraz o 52 % mniejszy wzrost długości gałki ocznej w porównaniu do grupy kontrolnej. Zmiana wady wzroku jest wysoce skorelowana ze zmianą długości gałki ocznej.

Wadą soczewek jest na chwilę obecną brak dostępności soczewek torycznych (tzn. z korekcją cylindryczną dla dzieci z astygmatyzmem)

Soczewki ortokorekcyjne

 

Ortokorekcja, nazywana też ortokeratologią, to niechirurgiczna, całkowicie bezpieczna i odwracalna metoda korekcji krótkowzroczności oraz astygmatyzmu przy pomocy soczewek ortokorekcyjnych zakładanych na noc.
Pozwala cieszyć się  wyraźnym widzeniem w ciągu dnia, bez okularów czy tradycyjnych, miękkich soczewek kontaktowych.
W naszych salonach dobieramy soczewki ortokorekcyjne roczne NightFlex firmy Swisslens.

Na czym polega ortokorekcja? 

 Ortokorekcja polega na stosowaniu w nocy indywidualnie zaprojektowanych twardych soczewek. Podczas snu soczewki na pewien czas zmieniają kształt rogówki – pogrubiają ją na średnim obwodzie, a spłaszczają centralną część. Wywołuje to opisane wcześniej rozogniskowanie krótkowzroczne. Zmiana kształtu powoduje, że po porannym zdjęciu soczewek widzenie jest wyraźne przez cały dzień.

Znaczną różnicę w ostrości wzroku można zauważyć już po kilku pierwszych nocach stosowania soczewek. W początkowym okresie stosowania ortokorekcji stosuje się dokorygowanie okularami.
Ortokorekcja jest skuteczna przy krótkowzroczności do -5,00 D i astygmatyzmie do -1,50 D.

Badania naukowe

Istnieje wiele publikacji naukowych potwierdzających skuteczność stosowania soczewek ortokorekcyjnych w hamowaniu krótkowzroczności. W jednej z nich, na podstawie 2-letnich badań określono przyrost długości gałki ocznej u dzieci stosującej ortosoczewki był o 43% mniejszy niż u dzieci z grupy grupie kontrolnej, noszącej soczewki okularowe. Mniejszy odsetek tych dzieci był też dotknięty szybką progresją wady (za szybką progresję uznano >1,00 D/ rok). Zaobserwowano związek między tempem progresji wady a wiekiem dzieci. Wśród dzieci młodszych (7–8 lat) do szybkiej progresji doszło u 20% badanych z grupy ortokeratologicznej oraz u 65% z grupy kontrolnej noszącej soczewki okularowe. Natomiast wśród dzieci starszych (9–10 lat) do szybkiej progresji doszło u 9% badanych stosujących ortosoczewki i 13% z grupy kontrolnej. Dlatego też największe korzyści może przynieść wczesne zastosowanie ortokeratologii.

Atropinizacja

Polega na stosowaniu atropiny, zwykle w niedużym stężeniu 0,01%, w kroplach do oczu. Atropina o tak niskim stężeniu jest skuteczna, a zarazem bezpieczna również przy długotrwałym stosowaniu. Jedyne odnotowane skutki uboczne to powiększenie źrenic i obniżenie sprawności akomodacji, co może powodować niewielkie zaburzenia widzenia do bliży czy nadwrażliwość na światło. Musi być ona jednak stosowana pod kontrolą lekarz okulisty.

Badania naukowe

Skuteczność tej metody w procesie spowolnienia progresji krótkowzroczności jest badana od kilkunastu lat i jest najlepiej udowodniona. Badania pokazują, że atropinizacja zmniejsza progresję krótkowzroczności o ponad 50% , a wg. niektórych badań nawet o ponad 60%.

 

Zdrowe nawyki

Poza opisanymi wcześniej metodami hamowania progresji krótkowzroczności, niezwykle ważne są zdrowe nawyki. Chociaż w przypadku krótkowzroczności olbrzymie znaczenie ma genetyka, na którą nie mamy wpływu, to istotne są też czynniki środowiskowe. Badania dowodzą, że korzystanie z urządzeń elektronicznych przez ponad 3 godziny dziennie 4-krotnie częściej powoduje występowanie krótkowzroczności.

Znaczenie ma też odległość oraz wielkość ekranu, z którego korzysta dziecko. Bardziej szkodliwe jest korzystanie ze smartfona niż ekranu komputera czy telewizora (pod warunkiem, że dziecko nie stoi tuż przed nim!). Niezwykle ważna jest też odpowiednia ilość snu oraz aktywność na świeżym powietrzu. Zaleca się, aby dzieci spędzały na zewnątrz minimum 2 godziny dziennie. Istotne jest też, aby odpowiednio wcześnie wykryć wadę wzroku i prawidłowo ją korygować. Krótkowzroczność zwykle pojawia się w wieku wczesnoszkolnym, dlatego jeszcze przed rozpoczęciem nauki, w wieku ok. 4-5 lat, dziecko powinno zostać przebadane, a następnie, przez cały okres nauki w szkole, co rok. Jeśli krótkowzroczność zostanie już wykryta, pełna korekcja wady wzroku powinna być noszona cały czas. Zarówno brak korekcji, jak i niedokorygowanie sprzyja szybszemu postępowi krótkowzroczności.

Źródła:

https://www.hoyavision.com/pl/odkryj-produkty/dla-uytkownikow/soczewki-specjalistyczne/myopia-management/

https://mamwzrokok.pl/miyosmart/

https://coopervision.pl/contact-lenses/misight-1-day/misight-1-day-0

https://coopervision.pl/specjalista/soczewki-kontaktowe/misight-1-day#product-details

Cho P., Cheung S.-W.: Retardation of Myopia in Orthokeratology (ROMIO) Study: A 2-Year Randomized Clinical Trial. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2012 Oct, Vol. 53, No. 11.

GRZYBOWSKI, Andrzej; SZWAJKOWSKA, Maria. Epidemiologia i leczenie krótkowzroczności na świecie. OphthaTherapy. Therapies in Ophthalmology, 2017, 4.3: 129-135.

https://www.wszo.pl/krotkowzrocznosc-u-dzieci/

https://miopia.pl/zapobieganie-krotkowzrocznosci/